SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/014 | 8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC I. István Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Tudnivalók

Jogszabályi háttér: 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet.

Az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése az érettségi vizsgák megkezdésének szükséges feltétele.

A közösségi szolgálat keretei között

 • az egészségügyi,
 • a szociális és jótékonysági,
 • az oktatási,
 • a kulturális és közösségi,
 • a környezet- és természetvédelemi,
 • a katasztrófavédelmi,
 • az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
 • az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési

területen folytatható tevékenység.

A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, a fenti tevékenységi területekkel foglalkozó intézményben is teljesítheti.

Iskolán kívüli külső szervezet az iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján fogadhat tanulót.

A tanulót fogadó intézménynek az egészségügyi és a bűn- és baleset-megelőzési tevékenységi területen minden esetben, a szociális és jótékonysági területen meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

A tanuló teendői:

 • közösségi jelentkezési lap kitöltése, mely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.
 • közösségi szolgálati napló vezetése, melyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A bejegyzést a fogadó szervezet képviselője aláírással és/vagy pecséttel igazolja.
 • bejegyzést követően a közösségi szolgálati naplót átadja osztályfőnökének, további adminisztrálás céljából.
 • A naplót minden tanév elején, az első tanítási napon leadja osztályfőnökének.

Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

Fogadó szervezetek listája

ITT találhatók azok a szervezetek, melyekkel intézményünk együttműködési megállapodást kötött az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére.

Frissítés: 2023. június 8.

  Letölthető együttműködési megállapodás

Letöltés

  Letölthető nyomtatvány magánszemély segítésének igazolásához

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


Székesfehérvári SZC I. István Technikum

8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.

Telefon: +36 22/315-029

E-mail: info@elsoistvan.hu

OM azonosító: 203053/014


2024Székesfehérvári SZC I. István Technikum